wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Super hit

 • Juka karolińska "Color Guard"

  Juka karolińska "Color Guard"

  Roślina o pięknych mieczowatych liściach, które potrafią osiągnąć 60cm. Cechą charakterystyczną tej odmiany jest jest kremowo-żółty pas biegnący wzdłuż zielonych liści. Natomiast w niskich temperaturach pojawia się różowa barwa na końcach liści. Kwitnie…
  15,00 zł
  szt. Do koszyka
 • Juka karolińska "Bright Edge"

  Juka karolińska "Bright Edge"

  Odmiana juki bliżona wyglądem do odmiany “Color Guard”. Różnicą między obiema odmianami jest rozkład barw na mieczowatych liściach. W przypadku odmiany “Bright Edge”, liście mają barwę zieloną z kremowobiałym, na całej długości liścia, marginesem. U…
  15,00 zł
  szt. Do koszyka
 • Miskant "Morning Light"

  Miskant "Morning Light"

  Dekoracyjna trawa o ciekawych, wielobarwnych liściach. Wzdłuż środka liścia biegnie biały pasek, a obrzeża mają barwę kremową.  Odmiana kwitnie od końca sierpnia do września  na czerwony kolor. Niestety w naszymi klimacie wymaga bardzo dogodnych warunków…
  6,00 zł
 • Miskant "Strictus"

  Miskant "Strictus"

  Piękna trawa o dynamicznym wzroście i kremowożółtych paskach na liściach. Trawa ta nadaje wiele kolorytu w ogrodzie. W porównaniu z Zebrinusem, ma bardziej wyprostowane liście. Nie jest ekspansywna i tworzy krótkie kłącza, które wpływają na jej bardziej…
  6,00 zł
 • Budleja "Free Petite Tutti Frutti"

  Budleja "Free Petite Tutti Frutti"

  Odmiana charakteryzująca się niższym w stosunku do klasycznych budlei dawida wzroście.  To z pewnością ucieszy osoby, które nie dysponują zbyt dużą przestrzenią w ogrodzie, a chciały by włączyć tę roślinę do swej aranżacji. Głównym walorem dekoracyjnym…
  8,00 zł
  szt. Do koszyka
 • Wiąz polny 'Jacqueline Hillier'

  Wiąz polny 'Jacqueline Hillier'

  Niewielki, zwarty krzew o małych zielonych liściach. Preferuje stanowiska słoneczne lub półcieniste. Bardzo interesująca forma, która wkomponuje się w różnego rodzaju układy aranżacyjne.
  7,00 zł
  szt. Do koszyka
Kontakt
 • Szkółka Stecz Sklep internetowy
 • Sokolniki 19
  42-320 Niegowa
  NIP: 577-186-57-12

 • E-mail:sklep@szkolkastecz.pl
 • Telefon531-494-266
  609-894-655
  Whatsapp - 531494266
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00
Chmura tagów
Juka

RegulaminRegulamin sklepu

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem sklep.szkolkastecz.pl  umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i jest prowadzony przez Dorotę Stecz prowadzącą działalność rolniczą pod nazwą Szkółka Stecz posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Sokolniki 19, 42-320 Niegowa , NIP:5771825712,  oraz adres poczty elektronicznej: sklep@szkolkastecz.pl.

1.1. Definicje:

1.1.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.1.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.1.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.1.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.1.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.1.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.1.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.1.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.1.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.1.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.albamar.pl.

1.1.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Dorota Stecz prowadząca działalność rolniczą pod nazwą  Szkółka Stecz posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Sokolniki 19, 42-320 Niegowa, NIP:5771825712,  oraz adres poczty elektronicznej: sklep@szkolkastecz.pl.

1.1.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.1.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.1.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.1.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.2. Adres do korespondencji:

Dorota Stecz
Sokolniki 19
42-320 Niegowa
tel. : +48 531-494-266
e-mail: sklep@szkolkastecz.pl

3. Dane osobowe i polityka prywatności

Dane osobowe przekazywane przez klientów na etapie składania zamówienia są przetwarzane przez podmiot prowadzący sklep:  Dorota Stecz, Szkółka Stecz, Sokolniki 19, 42-320 Niegowa, NIP:5771825712
 
Cele przetwarzania danych:
- realizacja zamówienia

- o ile Kupujący wyrazi zgodę, w celu otrzymywania informacji o nowych produktach, wydarzeniach oraz promocjach z oferty dekoracje.net.pl

Przekazywanie danych:

- sprzedający przekazuje dane kupujących w celu realizacji wysyłek oraz obsługiwania płatności

     Każdy Klient ma prawo do żądania edycji, zaktualizowania, zaprzestania przestawania lub całkowitego usunięcia swoich danych poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres sklep@szkolkastecz.pl.  Właściciel danych oświadcza, iż dokłada wszelkich starań aby otrzymane dane chronić zgodnie z przepisami prawa.

 

4. Gwarancja

 

5. Reklamacje i zwroty towaru

5.1. Prawo konsumenta: "Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35." Koszty przesyłek pokrywa Kupujący.

5.2. Adres do reklamacji i zwrotów

Dorota Stecz 
Sokolniki 19
42-320 Niegowa
tel. : +48 531-494-266
e-mail: sklep@szkolkastecz.pl

 • REKLAMACJA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • dane Kupującego
 • dowód zakupu
 • szczegółowy opis wady
 • wypełniony formularz reklamacji ico FROMULARZ .pdf
5.3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.4.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

- pisemnie na adres:  Dorota Stecz, Sokolniki 19, 42-320 Niegowa;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@szkolkastecz.pl;

5.5. Reklamacje rozpatrujemy w terminie do 7 dni roboczych liczone od momentu otrzymania towaru lub dokumentacji zdjęciowej o ile produkt został użyty i nie ma możliwości jego zwrotu.

  

6. Dostawa towaru
6.1.
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej zasad wysyłki towarów oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6.2.Szczegółowy i aktualny cennik wysyłek jest obliczany automatycznie na podstawie zawartości koszyka w trakcie zakupów i jest szczegółowo przedstawiany Kupującemu w formie "opcji do wyboru" na ostatnim etapie zawierania transakcji - przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

   

7. Zakup w sklepie internetowym oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

8. Procedura składania i realizacji zamówień

 

8.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.

8.2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie" lub poprzez wysłanie wiadomości SMS do sprzedającego z danymi adresowymi i informacją o zamawianym towarze. Na ostatnim etapie zamówienia Kupujący widzi szczegółowy ostateczny koszt towaru wraz z wyszczególnionymi kosztami wysyłki oraz obsługi płatności.

8.3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

8.4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

8.5.  Zamówienie można składać 24 godziny na dobę w okresie od 31 marca  do 31 listopada. Okres ten może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne.  Zamówienia realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do środy. Wynika to z faktu, że przedmiotem sprzedaży są żywe rośliny i zależy nam, aby dotarły do zamawiającego w jak najkrótszym czasie, bez ryzyka ich przesuszenia na skutek zbyt długiej dostawy (np. konieczności oczekiwania na dostawę w okresie  Świąt, Sobót i  Niedzieli).

8.6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

8.7. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane lub sprzedający podejmie próby komunikacji w celu uzupełnienia danych.

8.8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 

9.Postanowienia końcowe

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

9.2. Zmiana Regulaminu:

9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

9.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

9.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 


Przejdź do strony głównej

Nasza oferta